REGULAMIN GDAŃSK

REGULAMIN CYKLU BIEGOWEGO WARRIORS RUN im. sierż. Pawła Ordyńskiego Gdańsk 2017
 
 1. CEL CYKLU BIEGOWEGO WARRIORS RUN
  1. Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
  2. Szerzenie wiedzy historycznej oraz wiedzy na temat służby w Siłach Zbrojnych RP.
  3. Uczczenie pamięci sierżanta Pawła Ordyńskiego, poległego podczas XII zmiany PKW w Afganistanie.
  4. Poznawanie wybranych elementów szkolenia Wojska Polskiego i służb mundurowych.
  5. Promocja miasta Gdańska i jego walorów.
 2. ORGANIZATOR
  1. WF
  2. Devilgru
  3. Fundacja "Sprzymierzeni z Grom"
 3. PARTNERZY
  1. MOSiR Gdańsk
  2. Special Ops
  3. Polska Zbrojna
  4. trojmiasto.pl
  5. Antyradio
 4. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. Cykl biegowy WARRIORS RUN 2017 składa się z trzech odrębnych imprez biegowych: jeden bieg dzienny i jeden bieg nocny oraz premia górska. Wszystkie biegi z wyjątkiem premii górskiej odbędą się na plaży na odcinku Gdańsk Brzeźno falochron- Gdańsk Jelitkowo i w parku Gdańsk Brzeźno.
  2. Pierwsza część cyklu odbędzie się 07 października w Wierchomli. Jest to premia górska , w której udział premiowany jest 5 punktami premiowymi do wyniku końcowego cyklu. Regulamin Warriors Run Wierchomla na stronie www.warriorsrun.com.pl w zakładce Warriors Run Wierchomla.
  3. Druga i trzecia część cyklu odbędzie się 21 października 2017 roku i składać się będzie z  biegu dziennego.
  4. Bieg nr 1 Warriors Run premia górska, odbędzie się 07 października 2017 roku w Wierchomli, na terenach Dwie Doliny Wierchomla. Trasa górska, dystans ok 12 km. Start godz. 11:00 spod hotelu "Wierchomla SKI&SPA Resort". Zakończenie przewidywane ok godziny 16:00 Regulamin biegu WR Wierchomla w zakładce Warriors Run Wierchomla nas stronie www.warriorsrun.com
  5. Bieg nr 2 Warriors Run edycja dzienna FINAŁ CYKLU odbędą się 21 października 2017 roku w Gdańsku .
  6. Bieg nr 3 Warriors Run edycja nocna, odbędzie się 21 października o godzinie 21:00 na plaży Gdańsk Brzeźno-Jelitkowo -Falochron. Dystans ok 10 km. Zakończenie przewidziane jest na godzinę 23:00 21 października 2017 roku.
 6. TRASA
  1. Szczegółowy plan przebiegu trasy oraz przebieg konkurencji zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej.
  2. Długość trasy biegu nocnego 21 października 2017 r. wyniesie około 10 km. Dla biegu dziennego trasa będzie przebiegała po plaży oraz w parku brzeźnieńskim.
  3. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy i instruktorów biegu.
  4. Bieg odbywa się w trudnych warunkach terenowych - bieg środkiem plaży!
  5. Liczy się kolejność przybycia uczestników na metę /limit czasu/ oraz poprawność wykonanych konkurencji podczas zawodów, w przypadku nieprzestrzegania zasad biegu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
  6. Czasy drużyn : zsumowane czasy trzech członków drużyny dają wynik końcowy drużyny.
  7. Czasy zawodników zostaną opublikowane na tablicy w pobliżu mety, a nieoficjalne wyniki będą na stronie internetowej firmy prowadzącej system online pomiaru czasu zaraz po wyścigu.
  8. Widzowie:
   • Widzowie mogą oglądać i być obecni na wyścigu nieodpłatnie.
   • Widzowie muszą stosować się do ostrzeżeń i obszarów z ograniczeniami.
   • Na terenie molo będzie miasteczko zawodów z mini expo oraz punktami sprzedaży napojów i posiłków.
   • przewidziane są pokazy oraz konkursy
 7. PUNKTY KONTROLNE I LIMIT CZASU
  1. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez instruktorów. Na punktach tych będą odbywały się poszczególne konkurencje biegu terenowego.
  2. Sposób wykonania zadania na każdym punkcie oraz poprawność jego wykonania będzie oceniał instruktor znajdujący się na danym punkcie.
  3. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie limit czasowy.
  4. Na trasie zawodów nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i odświeżania.
 8. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Każdy uczestnik biorący udział w Warriors Run musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Biegu.
  2. W Biegu uczestniczą zawodnicy indywidualni oraz drużyny, składające się z trzech zawodników.
  3. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:
   • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
   • Ukończony 18 rok życia do dnia danego biegu roku i odpowiednio dzień. (wyjątek stanowią uczniowie rocznika 1999 urodzeni w listopadzie i grudniu. Wymagana osobista zgoda obojga rodziców/ opiekunów prawnych wyrażona na piśmie w Biurze Biegu).
   • Wypełnienie karty zgłoszeniowej, na stronie internetowej warriorsrun.pl możliwe jest odpowiednio do 20 października  lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc będą możliwe zapisy przeddzień i w dniu zawodów .
   • Dla uczestników zgłaszających się w dniu zawodów czytelne odręczne wypełnienie karty zgłoszeniowej odbywać się w Gdańsku Brzeźnie w Biurze Biegu.
   • Uiszczenie opłaty za udział w Biegu, w wysokości uzależnionej od daty wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz wysłanie potwierdzenia (jako załącznik pdf. lub jpg.) dokonania opłaty na adres: biuro@warriorsrun.com.pl Przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty musi zostać wykonane w czasie 14 dni od daty wypełnienia karty zgłoszeniowej – brak informacji o opłacie powoduje automatyczne anulowanie przesłanej karty zgłoszeniowej po upływie 14 dni.
  4. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na stroju w widocznym miejscu, obowiązkowo od czasu zarejestrowania się w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w biegu.
  5. Start w stroju sportowym.
  6. Latarka czołowa bezwzględnie wymagana na bieg nocny.
  7. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W przypadku ekstremalnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. burze, tornada, huragany itp. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia przeszkód, wykluczenia części szlaku lub odwołania imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, wolontariuszy i pracowników.
  8. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  9. Na tor nie wolno zabierać ze sobą szklanych butelek oraz innych ostrych przedmiotów. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich.
  W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. Od godziny startu, co 3 minuty organizator przygotuje starty grup składających się z 10 zawodników. Zawodnicy przydzieleni do poszczególnych grup będą musieli stawić się w wyznaczonym czasie startu. Organizatorzy proszą o terminowe przybycie na start. Informacja o grupie startowej zostanie przesłana do 20 października za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym lub sms. Osoby które zapiszą się w przededniu i dniu biegu automatycznie zostaną przydzielone do ostatnich grup startowych.
 9. ZGŁOSZENIA
  1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w biegu Warriors Run powinny zgłosić swój udział odpowiednio dla biegów nr 2 i nr 3 do 19 października 2017 roku, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie warriorsrun.pl i przejście procedury rejestracyjnej.
  2. Każdy z uczestników powinien dokonać w terminie do 14 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego wpłaty wpisowego na konto organizatora w wysokości ustalonej w regulaminie.
  3. Wpłaty należy kierować na konto: WF, ul. Myśliwska 98/25 ,Gdańsk 80-283, PKO BP nr : 91 1020 1811 0000 0702 0286 4650, tytuł wpłaty: „Warriors Run 2017 / numer/y biegu /lub CAŁY CYKL/ imię, nazwisko uczestnika/nazwa drużyny ”
  4.  Opłaty wpisowe.
   •  biegi nr 2 i nr 3 Warriors Run edycja dzienna 21 października 2017 r. iedycja nocna 21 października 2017 r. Gdańsk
    • młodzież szkolna (szkoła średnia) do 20 sierpnia 2017 r. - wpisowe w wysokości 70 zł.
    • dorośli do 20 sierpnia 2017 r. - wpisowe w wysokości 80 zł
    • młodzież szkolna (szkoła średnia) zgłoszenie w przededniu i dniu biegu – wpisowe w wysokości 90 zł
    • dorośli zgłoszenie w przededniu i dniu zawodów – wpisowe w wysokości 110 zł.
    • służby mundurowe - stała opłata wpisowa 70 zł
    - bieg nr 1 Warriors Run premia górska 07 października 2017 r. Wierchomla
  5. UWAGA: Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Organizatorzy proszą o przemyślenie swojej decyzji w przypadku zapisu i wpłaty środków pieniężnych na konto biegu.
  6. Kwota wpisowego pokrywa koszty:
   • Numeru startowego/identyfikatora wykorzystywanego do pomiaru czasu
   • Medalu oraz certyfikatu uczestnictwa w biegu
   • Ubezpieczenia NNW
   • Opieki medycznej podczas trwania zawodów
   • Cateringu dla uczestników po zakończeniu zawodów
  7. Limit uczestników biegu wynosi 300 zawodników.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku wypełnienia się limitu. Informacja o zamknięciu listy startowej zostanie umieszczona na stronie www.warriorsrun.pl oraz na FB "warriors run"
  9. Informacje dotyczące Cyklu Warriors Run można uzyskać pod numerami telefonów: Iwona Guzowska tel.: 690-990-607 lub na stronie www.warriorsrun.com.pl bądź FB/Warriors Run.
  Prosimy NIE DZWONIĆ w dniu zawodów z pytaniami! Strona naszego wydarzenia jest najlepszym źródłem aktualnych informacji.
 10. KLASYFIKACJA                                                                                                                                                         1. Indywidualna : - Kobiety klasyfikacja generalna                                                                                                                                            -Mężczyźni klasyfikacja generalna                                                                                                       2. Drużyny : klasyfikacja generalna                                                                                                                                       W przypadku ilości zgłoszeń powyżej 200 zawodników Organizator przewiduje możliwość dodatkowych kategorii z podziałem wiekowym (K 30, K 30+, M 30, M30+)
 1. WYNIKI I DEKORACJA
  1. Dekoracja uczestników, którzy ukończyli Bieg (pokonali trasę w wyznaczonym czasie) będzie miała miejsce na mecie w dniu zawodów roku po jego zakończeniu. Precyzyjne informacje dotyczące wyników oraz dekoracji zostaną opublikowane w PROGRAMIE ZAWODÓW.
  2. Wręczenie nagród dla zwycięzców w ocenianych kategoriach odbędzie się przed Biurem Biegu po podliczeniu wyników
  3. Nagrody w ustalonych kategoriach pojedynczych biegów za miejsca:
   • I-III
  4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
  5. Wyniki po zakończeniu Biegu zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.warriorsrun.pl
 1. SKARGI I WNIOSKI
  1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.
  3. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie www, na profilu FB oraz w Biurze Biegu w dniu 20 maja 2017 r.
 2. UWAGI
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów (lekarz oraz ratownicy medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).
  2. Organizator zapewnia miejsce do przebrania bez natrysków.
  3. Organizator zapewnia depozyt rzeczy uczestników.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych, oraz na inne potrzeby komercyjne.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, itp. w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  9. Akredytacja: Formularz akredytacji dla dziennikarzy oraz dla osób chcących udokumentować na zdjęciach lub za pomocą kamery uczestników Biegu oraz teren z wyposażeniem dostępny do pobrania na stronie www.warriorsrun.pl i w Biurze Biegu. Wymagane jest osobiście podpisanego formularza w Biurze Biegu i odbiór Identyfikatora.
 3. ZAPLECZE
  1. W okolicach START - META będą zlokalizowane toalety Toi-Toi.
  2. Na miejscu będą znajdować się szatnie należy przynieść ubrania na zmianę.
  3. Szatnie będą dla mężczyzn i kobiet osobne.
  4. Punkt opatrunkowy: przygotowany będzie 1 stały punkt opatrunkowy zlokalizowany przy mecie. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW CYKLU WARRIORS RUN 2017 będzie udostępniony na stronie biegu www.warriorsrun.pl Sędzia Główny - Iwona Guzowska